Νερό

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης ποσίμου

pH

Αγωγιμότητα

Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S)

Σκληρότητες

Ανθρακικά (CO3-)

Όξινα ανθρακικά (HCO3-)

Αλκαλικότητα Φ

Αλκαλικότητα H

Χλωριόντα (Cl-)

Νιτρικά (NO3-)

Νιτρώδη (NO2-)

Αμμωνιακά (NH4+)

Φωσφορικά (P2O5)

Φθοριόντα (F-)

Θειικά (SO4-2)

Πυριτικά (SiO2)

Ασβέστιο (Ca)

Μαγνήσιο (Mg)

Κάλιο (K)

Νάτριο (Na)

Χαλκός (Cu)

Ψευδάργυρος (Zn)

Μαγγάνιο (Mn)

Σίδηρος (Fe)

Χλώριο (Cl2)

Βαρέα Μέταλλα

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου

Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22C και στους 36C

Enterococci

Clostridium perfringens

E. Coli

Coliforms

Pseudomonas aeruginosa

Legionella

Salmonella

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο